Farliga förhållanden på arbetsplats – Nobina får hot om vite

Arbetsmiljöverket har funnit farliga förhållanden på Nobinas arbetsplats i Södertälje och meddelar därför arbetsgivaren att rätta sig efter förbudet. Temperaturen i bussarna har varit för kalla vid flera kontroller.

Nu riskerar Nobina 100 000 kronor i böter för varje buss som sätts i trafik om den inte har rätt temperatur.

– Den största risken förknippad med arbete i kallt klimat är avkylning av kroppens vävnader på grund av obalans mellan värmeproduktion och värmeavgivning. Nedkylning av kroppen minskar blodflödet till hud och muskler, särskilt när man sitter stilla och kör. Detta ökar riskerna för belastningsbesvär, skriver skyddsombudet från Arbetsmiljöverket i beslutet.

Enligt arbetsmiljöverket får bussarna inte tas i bruk om den inte har en lufttemperatur av minst + 5 grader vid
förarplatsen, mätt 15 cm ovanför sitsen och 10 cm framför ryggstödet, och att tilluften i defrostermunstycket har en temperatur om minst + 10 grader.

Vid en tidigare kontroll berättade Nobina bland annat att problemen med värmeöverföringen från ramperna åtgärdades, men i andra kontroller visade det annat. I vissa bussar kvarstod problemen, men däremot att antal bussar, vars värmesystem fungerar, ökade i antal.

Från och med den 1 november 2021 förbjuds Nobia att köra bussar som inte har rätt temperatur. 100 000 kronor i böter, per buss som tas i bruk, väntar om Nobina inte följer beslutet.