Ny samordnare ska arbeta mot våld i nära relationer

Johannes Evers Gester. Bild/Foto: Södertälje Kommun.

I veckan presenterade Södertälje kommun den nya samordnaren mot våld i nära relationer, Johannes Evers Gester.

Han arbetade tidigare på Regeringskansliet och tillsattes i sin nya position på socialkontoret för drygt en månad sedan.

– ­­Relationsvåldscenter är en central del av mitt arbete. För mig är kommunens förebyggande arbete viktigt och jag ämnar närma mig verksamheter där bland annat barn och ungdomar finns. Arbetet handlar även om att ha kontakt med olika myndigheter ochtill exempel Telge bostäder. Avseende våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck måste vi hjälpas åt att bryta tystnadskulturen för att få mörkertalen att försvinna, säger Johannes Evers Gester i ett pressmeddelande på kommunen hemsida.

Södertälje kommun. Foto: Alex Ataseven

Grunden till arbetet är våldet i nära relationer som Södertälje kommun vill få stopp på. En handlingsplan vars syfte är att utveckla arbete samt synliggöra, motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Södertälje kommun på sin hemsida.

– Södertälje kommun är en kommun i framkant när det kommer till hur arbetet med det återfallsförebyggande arbetet mot våld ser ut. Även det våldsförebyggande arbetet riktat mot unga ser lovande ut, vilket är jätteviktigt och nödvändigt för att nå jämställdhet, säger Gester.

Syftet med handlingsplanen är även att uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper.