Södertäljebo vinner tvist mot modebolag

En kvinnlig konsument från Södertälje vinner tvist mot modebolaget Ellos.se.

Nu rekommenderar ARN, Allmänna reklamationsnämnden, att modebolagtet ska betala konsumenten 12 379 kronor i ersättning.

Den 18 februari 2020 köpte en kvinnlig konsument sex stolar för totalt 3 143 kronor av Ellos.se. Knapptz några veckor senare, den 7 maj, upptäckte hon skador på parkettgolvet på grund av stolarna.

“Stolstassarna hade åkt in i de ihåliga stolsbenen, vilket gjorde att stolsbenen orsakade skador på parkettgolvet.” stod det i anmälan.

Den begärda ersättning var totalt 30 171 kr och motsvarande kostnader som konsumenten har drabbats av till följd av fel med köpta stolar.

Felet reklamerades och foton skickades in samma dag som företaget begärde. Av det begärda skadeståndet avser avser beloppet 24 758 kr för kostnaden för att åtgärda parkettgolvet.

I tisdags beslutade ARN att konsumenten från Södertälje ska få hälften av det begärda beloppet, 12 379 kronor.

“När det gäller de övriga kostnaderna ska dessa avslås eftersom hon inte har gett in något underlag som styrker dessa.” skriver Allmänna reklamationsnämnden i beslutet.