Så kan Brunnsäng Centrum se ut i framtiden – “Ett mer levande centrum”

Brunnsäng Centrum. Bild/Illustration: Telge Bostäder

Telge Bostäder köpte Brunnsäng Centrum 2019 och planerar nu för att rusta upp och bygga om för en tryggare stadsmiljö.

“Vi vill ta vara på Brunnsäng centrum och utnyttja dess fulla potential. Planansökan som är inlämnad innehåller ett förslag på hur Brunnsäng centrum kan utvecklas till ett mer levande centrum och hur de nya bostäderna kan se ut.”, skriver Telge Bostäder i ett pressmeddelande.

Brunnsäng Centrum. Bild/Illustration: Telge Bostäder

Telge Bostäder skickade nyligen in en planansökan till kommunen som nu undersöker förutsättningarna att påbörja planarbete som möjliggör byggande av nya bostäder och lokaler.

Enligt Telge Bostäder hoppas man kunna starta bygget år 2025 om allt går enligt planerna.

Såhär kan Brunnsäng Centrum se ut i framtiden. Bild/Illustration: Telge Bostäder

Hotell Skogshöjd väntas byggas om till 450 nya bostäder!