Specialistläkare anmäld till IVO – Utförde tveksamma operationer

En anställd inom vård- och omsorg tipsar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) om problem kopplade till en sådan verksamhet i Södertälje. Det framgår av uppgifter som har skickats in till Ivo:s upplysningstjänst som togs emot den 30:e september

Den 30 september tog IVO, Inspektionen för vård och omsorg, emot anmälan mot specialistläkare i Södertälje som enligt en vård anställd ha flera bister i sin verksamhet. Bland annat om fatta tveksamma indikationer till operation och misstänkt bristfällig dokumentation.

Enligt anmälaren har iakttagelser bekräftats av bland annat patienter, sjukgymnaster och läkare vilket väckte en oro.

“Vi har gemensamt kommit överens att uppmärksamma IVO på det här fallet för att ta ställning”, står det i upplysningen som skickades till IVO.

Att patienter inte förbättras eller till och med försämras förekommer efter operationer förekommer, men enligt anmälaren verkar det vara frågan om en signifikant ökning för den anmälda läkaren.