Södertäljeföretagare dömd för bokföringsbrott – 28 miljoner kronor saknades

En man 53-årig man från Södertälje dömdes idag för grov bokföringsbrott till 1 år och 4 månader samt fängelse och näringsförbud i 3 år. Detta efter att 28 miljoner kronor saknats från bokföringen mellan 2016 och 2017.

Enligt enligt företagaren försvann bokföringen, som förvarades i bilen, när bilen stals våren 2017.

Enligt domen har företagaren uppsåtligen, eller i andra hand av oaktsamhet, åsidosatt bokföringsskyldighet. Ett betalningsflöde på över 28 miljoner kronor, fördelat på ett stort antal transaktioner under en tvåårs period saknades. Cirka 14 miljoner i insättningar och 14 miljoner i uttag.

Södertälje tingsrätt. Bild/Foto: Sveriges domstolar.

Bokföringen ska ha skötts av en extern bokföringsfirma 2016 och fram till våren 2017, efter den perioder finns det ingen bokföring. Enligt företagaren förvarades bokföringen i bilen på grund av att han var bostadslös en period och bodde i sin bil, men i april/maj 2017 stals bilen och bokföringen försvann.

Södertäljeföretagaren dömdes i tingsrätten till grovt bokföringsbrott till ett år och fyra månader. Han överklagade domen till Svea Hovrätt som höll med Södertälje tingsrätt och fastställde straffet.