Slussbygget 6 år försenat och kostar totalt 3,8 miljarder kronor -1,9 miljarder dyrare än planerat

När projektet startade för fem år sedan, 2016, var planerna att slussbygget skulle stå klart klart 2019, men så blev det inte.

Projektet har stått helt stilla i över två års tid efter att byggnadsentreprenör Züblin och Sjöfartsverket bröt kontraktet hösten. I en intervju med Svtberättade projektledaren, Tobias Kednert, att man planerar att vara klar med projektet år 2025, då har bygget tagit nio år att färdigställa.

– Vi räknar med att komma igång med upphandlingarna i sommar. Vi tror att att vi är färdiga i början av 2025, sa Tobias Kednert projektledare hos Trafikverket.

Enligt Lt pågår upphandlingarna fortfarande och att slussbygget kommer att kosta betydligt mycket mer än planerat.

Bygget skulle ta tre år färdigställa och kosta cirka 1,9 miljarder kronor, men nu väntas kostnaderna hamna på 3,8 miljarder kronor och väntas blir klar år 2025. Nio år efter starten och sex år försenat.