Kommuner i ny företagsmätning – Stort tapp för Nykvarns kommun

Den årligen återkommande mätningen där Svenskt Näringsliv rankar Sveriges 290 kommuner är nu klar.

Svenskt Näringsliv skickar ut en enkät till cirka 60 000 företag och 49 bransch- och arbetsgivarorganisationer för att berätta om upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner.

“Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Rankingen består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC, .” skriver Svensk näringsliv på sin hemsida.

Enligt mätningen tappar Nykvarns kommun 69 positioner. 2020 var kommunen på plats 94, men placeras i år på plats 163. Ett stort tapp för kommunen.

För Södertälje kommuns del är klättrar man en placering efter årets mätning. 2020 placerades kommunen på plats 220, men i år hamnar man istället på 219 av totalt 290 kommuner.