Scania i Södertälje först ut med att använda bussar med biogas

Bild: Scanias pressbild

Scania är först ut med att använda bussar som kör på biogas och detta görs mellan Stockholm och Oslo, meddelar Scania i ett pressmeddelande.

– Som den första långdistansbussen som drivs av biogas är detta förmodligen den mest hållbara busslösningen idag, säger Johan Ekberg, chef för Scania Buses & Coaches kundenhet på Scanias hemsida.

Den nya bussen kommer gynna samhället i stort och fördelarna är många. Flytande biogas är fossilfri, förnybar, minskar utsläppen och lokalt producerad. Bara av att den flytande biogasen är lokalt producerad gör att operatörerna och minskar sina egna och sina kunder klimatpåverkan med mer än 90 procent. Samt att luftkvalitén i allmänhet påverkas positivt genom minskade utsläpp av partiklar och kväveoxider skrivs det på hemsidan.

Scanias nya Biogasbuss. Bild: Scanias egna pressbild

Samarbetet mellan Scania, bussoperatören Flixbus och gasleverantören Gasum gör att Scaniabussen är den första i sitt slag att rulla ut på långdistans. Bussen, som körs med flytande biogas, kommer minska klimatpåverkan och bidra till att fossilfria transporter mellan de nordiska länderna.

– Biogas kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för utfasningen av fossila bränslen för tunga transporter över långa avstånd. Hälften av Europas tunga gasflotta kan drivas av biogas 2025, säger hållbarhetschef Jonas Strömberg på Scania.