Igelstaverket sätter Södertälje på kartan med nytt projekt

Igelstaverket, VD Karin Medin. Bild/Foto: Söderenergi

Ett nytt projekt i samverkan mellan Söderenergi och Södertälje hamn ska en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton utsläpp koldioxid per år som motsvarar Huddinge, Botkyrka och Södertäljes totala utsläpp idag, skriver Söderenergi i ett pressmeddelande .

– Söderenergi har en unik möjlighet att i framtiden producera negativa utsläpp genom bio-CCS. Idag startar vi upp vårt projekt, en storsatsning som innebär att Södertälje kan bli ett nav för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp, säger Karin Medin, VD Söderenergi i pressmeddelandet

Bio-CCS projektet vid Igelstaverket ska minska utsläpp genom lagring av koldioxid från biobränslen (Bio-CCS) och enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning utan CCS-teknik

Energimyndigheten stödjer projektet och tillför 2,5 miljoner för att ta fram bland annat beslut om projektering, ansökan om miljötillstånd och finansiering samt transport och lagring av koldioxiden. Projektet, som avslutas i december 2022, har en totalbudget på 5 miljoner innan nästa fas inleds.

Per Fredman, tf VD Södertälje Hamn. Bild/Foto: Södertälje Hamn

“Förstudien, som stod klar i våras, beskriver de tekniska och hållbarhetsmässiga förutsättningarna för att fånga in koldioxid från biogent bränsle vid Igelsta. Igelstaverket är en av de bästa anläggningarna i Sverige för att göra detta, i synnerhet när det kan göras i samverkan med Södertälje Hamn. För Södertälje Hamn finns möjlighet att utveckla effektiva logistiska lösningar som kan komma andra regionala aktörer till nytta.”, skriver Söderenergi på sin hemsida.

– Vi är mycket förväntansfulla över projektstarten som innebär att vi tar vårt samarbete till nästa nivå, säger Per Fredman, tf VD Södertälje Hamn i gårdagens pressmeddelande.