Hade felparkeringsanmärkningar – Polisen bärgade bort hans lastbil

Klockan 05:24 upptäckte polisen en felparkerat lastbil på Ekdalsgatan vid korsningen med Storgatan. Vi en närmare kontroll visade sig att ägaren till lastbilen hade obetalda parkeringsanmärkningar som uppgick till 21 000 kronor.

Med stöd av bilmålvaktslagen som trädde i kraft år 2014 bärgades lastbilen bort från platsen. Enligt bilmålvaktslagen har varje ny köpare av ett fordon skyldighet att kolla upp eventuella skulder på registrerad ägare via transportstyrelsen. Om du köper ett nytt fordon som blir bärgat på grund av felparkeringsavgifter måste du lösa det med den säljare du köpt fordonet av. Fordonet lämnas endast ut om alla felparkeringsavgifter är betalda, informerar polisen.

Lastbilen bärgades bort och nu måste ägaren betala sina felparkeringsanmärkningar för att återfå sitt fordon