Södertälje kommun tillsätter två nya direktörer – “Båda har stor erfarenhet”

Anders Klingström och Erika Svensson. Foto: Södertälje kommun.

Igår meddelande Södertälje kommun att man tillsätter två nya direktörer. Erika Svensson som blir tillsvidareanställd som ekonomi- och finansdirektör och Anders Klingström som blir samhällsbyggnadsdirektör.

– Både Erika Svensson och Andreas Klingström har som tillförordnade på de aktuella tjänsterna gjort ett mycket bra arbete, säger Ola Schön, tillförordnad stadsdirektör i ett pressmeddelande.

Södertälje kommun: Foto Alex Ataseven

Erika Svensson har varit tillförordnad ekonomi – och finansdirektör i kommunen sedan ett år tillbaka. Innan det var hon koncernekonomichef i Telge sedan hon anställdes 2014. Andreas Klingström anställdes som planchef sedan anställningen 2016, men har sedan april 202 arbetat som tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

– När vi nu tillsätter dem på tjänsterna säkerställer vi att vår organisation kan behålla kompetenta ledare som båda har stor erfarenhet av kommunal verksamhet och Södertälje kommun i synnerhet, säger Ola Schön.

Enligt kommunens hemsida togs beslutet vid kommunstyrelsens sammanträde fredagen den 3 september.