Ny studie från BRÅ: – “Stora förändringar på narkotikamarknaden”

Bild: BRÅ / Sveriges domstolar

En ny studie från BRÅ, brottsförebyggande rådet visar att narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare, skriver BRÅ i ett pressmeddelande.

– I och med att fler kan beställa direkt från organisatörerna i transitländerna kan fler kriminella nätverk även hålla i hela distributionskedjan själva – från smuggling till försäljning, säger Anna Jonsson, utredare på Brå i pressmeddelandet.

Studien visar att fler kriminella aktörer än tidigare har nu möjlighet att importera narkotika till Sverige på grund av att narkotikasmugglingen förenklats. Studien visar att kriminella etablerat sig som organisatörer i centrala transitländer och att vissa bostadsområden blivit centrala för narkotika­försäljning och distribution.

Bild: Sveriges domstolar

Konkurrensen om platser för narkotika­försäljning och distribution leder till högre konfliktnivåer i den kriminella miljön, men samtidigt växer internetförsäljningen. Narkotikan har blivit mer lättillgänglig för köparna genom bland annat sociala medier, chattappar och serviceinriktade leveransmetoder.

– Vi kan också se att nätverk i storstäderna växer genom att starta verksamheter på andra platser i Sverige, säger Katharina Tollin.

Enligt analysen bor många köpare i norra Sverige och längre bort från öppna gatuförsäljningsplatser.

“Köpare på Darknet skiljer sig från personer som misstänks för ringa narkotikabrott. De har generellt bättre inkomster och utbildning, och nio av tio Darknetköpare har “svensk bakgrund.”, skriver Brå i pressmeddelandet.