Sverige första land i världen att tillverka medicinsk cannabisolja

Ett statligt ägd bolag med laboratorium och läkemedelstillverkning i Stockholm tillverkar Cannabisolja med droppdosering för medicinsk användning. Det gör Sverige till världens första land med ett statligt ägd tillverkning av medicinsk cannabisolja

Enligt ett pressmeddelande från Cannabisifokus har över fem hundra patienter i Sverige fått Cannabisoljan receptförskriven mot bland annat långvarig och mycket svårbehandlad neuropatisksmärta, cancerrelaterad smärta, artros och reumatism som en del av patientens farmakoterapi.

Cannabis läkemedlet har funnits i Sverige sedan 2011. Bland annat Sativex som är en munspray avsedd för behandling av multipel skleros och läkemedel Epydiolex för behandling av epilepsi-

Prognosen för medicinsk cannabis på recept av behandlande läkare ökar årligen och 2021 väntas över 4000 patienter få cannabisolja på recept.