Södertälje tredje bästa arbetsgivarkommunen i Stockholm län – Boel Godner: “Stolta över vårt arbete”

En ny rapport som släpptes av Fackförbundet LO i Stockholms län beskriver Södertälje som den tredje bästa arbetsgivarkommunen. Sollentuna toppar rapporten och tätt efter kommer Nynäshamn på andra plats.

– Vi har jobbat systematiskt med att förbättra arbetsvillkoren inom företrädelsevis äldreomsorgen. Det ger effekt inte bara för våra medarbetare utan höjer kvaliteten i alla delar av verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner i ett pressmeddelande.

Enligt tabellen som LO Stockholms redovisade tillhörde Nykvarns kommun en av dom sämre kommunerna i länet. Detta på grund av hög sjukfrånvaron, dåliga anställningsvillkoren och hög personaltäthet.

Statistik/Rapport : LO Stockholm

Totalt granskades 26 kommuner där granskning ska bidra med inspiration och kunskap för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

Indexmodell som LO tagit fram baseras på fem kategorier, anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro. Av dessa fem kategorier fick Södertälje kommun höga poäng i kategorierna sjukfrånvaro, personaltäthet och anställningsvillkor.

– Vi är stolta över vårt arbete som är både hårt och svårt, och inte färdigt, säger Boel Godner.

Nykvarn å sin sida utsågs till sämsta arbetsgivarkommun 2020. De främsta orsakerna till bottenplaceringen är den höga sjukfrånvaron och de relativt dåliga anställningsvillkoren. Nykvarns kommun har nämligen jämförelsevis hög andel som är visstidsanställda och timavlönade. När det kommer till personaltäthet och ledarskap ligger dock Nykvarns kommun runt medel.