Här ska kommunen bygga två rondeller “Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten”

Nu får Genetaleden två nya cirkulationsplatser, korsningarna Holmfastvägen/Genetaleden samt Hovsjövägen/Genetaleden.

På Södertälje kommuns hemsida informeras det att korsningarna kommer att hållas öppna, men att byggarbetet kommer orsaka begränsad framkomlighet under arbetet som beräknas vara färdigt i slutet av november 2021.

Holmfastvägen/Genetaleden
Hovsjövägen/Genetaleden

Så här kommer trafiken att påverkas:

  • Del av Holmfastvägen stängs helt för trafik till och med 13 oktober och trafiken leds om via Visirvägen.
  • Busslinje 752 kommer få en omlagd körväg från och med måndag 30 augusti fram till 13 oktober. Hållplatserna Vasa Handelsplats kommer under denna tid att dras in och resenärer hänvisas till Scaniarinkens hållplatser.
  • Korsningarna kommer i övrigt att hållas öppna, men byggarbetet orsakar begränsad framkomlighet.

Fakta: Södertälje kommun

Bild/Foto: Södertälje kommun
Karta över hur busstrafiken leds om under arbetet. Bild/Foto: Södertälje kommun