Nu ska alla estetiska behandlingar och ingrepp rapporteras till kommunen

Som Telgenytt tidigare skrivit om trädde nya lag och nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar den 1 juli 2021. Enligt den nya lagen får ingreppen och behandlingarna endast utföras av läkaretandläkare och sjuksköterskor.

“Det handlar om verksamheter som utför behandlingar med risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg”, meddelar Södertälje kommun på egna hemsidan.

Den nya lagen innebär bland annat att verksamheter som utför behandlingar med nålar, skalpeller, rakblad och lansetter, där det finns risk för blodsmitta och hudinfektioner måste informera kommunen från och med den 1 september.

 “Barberare, nagelsalonger och piercare är exempel på verksamheter med anmälningsplikt.”, meddelar kommuen.

Ny lag – Skönhetsingrepp och injektionsbehandlingar får endast utföras av sjukvårdspersonal

De nya reglerna i lagen innebär bland annat att:

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
  • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. 
  • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Fakta: IVO – Inspektion för vård och omsorg.

Telgenytt guidar – Anmäl din verksamhet här