Beskedet: Ökad smittspridning väntar i höst

Smittspridningen väntas öka i höst och den viktigaste åtgärden för att samhället ska återgå till normalläget är att fler vaccineras sig meddelar Folkhälsomyndigheten. De viktigaste orsakerna till spridningen är ökade kontakter och den högre smittsamheten hos deltavarianten meddelar FHM.

– Folkhälsomyndigheten ser vaccination som den absolut viktigaste preventiva åtgärden. En hög vaccinationstäckning mot covid-19 är helt nödvändig för att minska smittspridning, sjuklighet och övriga konsekvenser på liv och hälsa. Det är också en förutsättning för att samhället ska kunna återgå till normalläget, säger generaldirektör Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Att viruset kommer sprida sig till höst är något som Folkhälsomyndigheten förutspått tidigare. Fler personer antas behöva slutenvård och intensivvård, men på grund av att en stor andel av den vuxna befolkningen nu är vaccinerad väntas lägre nivåer än tidigare.

Totalt har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år nu vaccinerats med minst en dos och 5,1 miljoner personer med två doser, skriver FHM.

De nya scenarierna som presenteras sträcker sig från den 20 augusti till den 20 november 2021:

Scenario 0

Deltavarianten antas vara 60 procent mer smittsam än den tidigare dominerande alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till en nivå som ligger mellan försommarens nivåer och nivåerna före pandemin.

Scenario 1

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar mer än i scenario 0.

Scenario 2:

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till samma nivåer som innan pandemin.

Fakta: FHM