Kommuner erbjuder kostnadsfri familjerådgivning

Att få problem i sin relation är något alla kan få. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående.

– Som familj kan man stöta på en del utmaningar i olika livssituationer, säger familjebehandlarna Liselotte och Susanne på Nykvarns hemsida.

Alla kommuner erbjuder kostnadsfri familjerådgivning. Rådgivningen riktar sig främst till vuxna där det exempelvis kan vara en kris som har påverkat relationen, att man har svårt att samarbeta, tappat förtroendet för varandra eller kanske problem med närhet.

Södertälje kommun. Alla kommuner i lander erbjuder kostnadsfri familjerådgivning.

– Kontakta oss på familjebehandlingen om ni tror att det kan hjälpa er. Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte, säger Liselotte och Susanne.

“Familjebehandlingsteamet erbjuder ett till tre rådgivande samtal vid behov.” skriver Nykvarn på sin hemsida

Familjerådgivning – Södertälje kommun