Här vill ägaren ersätta bensinstationen med bostäder

“Vi planerar för nedläggning av nuvarande bensinstation och uppförande av ett bostadskomplex med varierande antal våningar, lokaler i gatuplan samt bilparkering i källare. Vi har funderat på två tänkbara alternativ.” Skriver ägaren i ansökan.

Ägaren till Brolundas bensinstation Gulf planerar att lägg nere bensinstationen och ersätta marken med bostäder. Nu har ägaren inkommit med en planansökan som omfattar två förslag.

Alternativet 1 – Bebyggelse upp till 8 våningar, BTA 6.825 kvm, BYA 1.830 kvm.

Här vill ägaren förvärva marken, Geneta 2:1, som gränsar till den egna och utöka bland annat med bostäder. Idag finns en fotbollsplan på den kommunala marken, men enligt ägaren används den väldig sällan.

Fotbollsplanen på den kommunala marken.

I ansöka vill ägaren bygga bostäder på den kommunala marken samt förbättra idrottsområdet med bidrag från bland annat fonder, EU projekt, idrottsförbund och kommunen.

Ägaren vill i första alternativet bygga tre bostadshus länkade samman med en bostadslänga för små lägenheter / studentbostäder och en förhöjd markplan för den kommersiella delen. I den kommersiella delen har ägaren bland annat skissat för verksamhetslokaler som sportsbar, fastfood och bowling i fastigheten.

Alternativ 1: Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun

Andra alternativet – Bebyggelse upp till till 8 våningar, BTA 5.235 kvm, BYA 1.320 kvm

I andra alternativet har fastighetsägare begränsat projektet helt till den egna fastigheten, Rybsen:1. Andra alternativet omfattar tre bostadshus länkade samman med en bostadslänga för små lägenheter / studentbostäder och en förhöjd markplan för den kommersiella delen.

Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun
Alternativ 2: Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun
Foto/Bild: Södertälje kommun