Positivt planbesked för Telge Bostäder – 150-200 nya bostäder i Bergvik

Telge Bostäder vill bygga 150-200 nya bostäder i Bergvik. Projektet Cittran, som Telge Bostäder startade i augusti 2020, har nu fått positivt planbesked och beräknas stå klart 2025 om allt går som planerat.

På parkeringen vid Barrstigen och Tegelhusvägen vill bolaget hitta ett modernt sätt att bygga, eventuellt med träkonstruktion, och placera de nya fastigheterna på ett sätt att de kulturhistoriska och de sociala värdena kring befintliga bostadshus bibehålls.

Parkeringsplatsen där Telge Bostäder vill bygga 150-200 lägenheter.

– Genom att använda den stora ödsliga parkeringsytan som finns där idag kan vi skapa nya bostäder i en tryggare stadsmiljö, med bättre kvalitet i utemiljön för de boende, säger Sara Olsson, plansamordnare Telge Bostäder.

Samtidigt meddelas det på hemsidan att området kommer att kräva flest köpoäng för att få en hyreslägenhet då läget anses som väldigt attraktivt med närhet till grönområden och Mälaren.

Här ska projektet Cittran stå klart 2025. Bild: Telge Bostäder

– Vi ser fram emot att bidra med ännu fler nya bostäder i Södertälje. Just detta projekt tycker jag själv är extra spännande då det kommer bli en oerhört attraktiv boendemiljö, säger Sara Olsson på hemsidan.

Med ett positivt planbesked återstår bara att Södertälje kommun och Telge Bostäder ska komma överens om bebyggelseförslag för att projektet ska ta fart.

Bild: Kartor