Eldningsförbudet upphör idag

Idag klockan 14:00 upphör eldningsförbudet i hela Stockholms län.

I mitten på juli införde Länsstyrelsen skärpta förbud mot att elda, grilla och bränna med fast bränsle, till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar. Eldningsförbudet infördes i hela Stockolms län på grund av den extremt varma sommaren och bakom beslutet låg en hög brandrisk i skog och mark.

Eldningsförbud utfärdat

Nu beslutar Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser, att upphäva eldningsförbudet. Förbudet upphör att gälla idag klockan 14:00 den 7 augusti.

Även om förbudet hävs idag så kan det förekomma lokala eldningsförbud. Räddningstjänster avråder fortfarande från att elda samt uppmanar till försiktighet.