Grundskolor och gymnasier återgår till klassrumsundervisning

Vaccinationstäckningen ökar i den vuxna och smittspridningen minskar enligt Folkhälsomyndigheten.

Totalt har 4 369 521 svenskar fått två doser enligt statistik från Folkhälsomyndigheten och nu bedömer man att det i höst är möjligt att återgå till skolornas ordinarie klassrumsundervisning

Studier har visat att elever och barns psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats i skolan är viktigt för psykisk hälsa, kunskapsinhämtning och social samvaro både på lång och kort sikt, skriver Folkhälsomyndighetren i ett pressmeddelande.

Insatsen riktar sig till unga med start från årskurs 7 i alla skol- och utbildningsformer i Sverige, men samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet i början av terminen genom att undvika stora samlingar.

– Det innebär bland annat att fortsätta hålla avstånd, undvika att samla stora grupper av lärare eller vårdnadshavare och undvika samkväm av olika slag, säger Johan Abrahamsson på kommunens hemsida.