Kriminalvårdens program testas av Södertälje kommun

2020 utvecklade i Kriminalvården relationsvåldsprogrammet Predov. Ett program om effektiva behandlingsmetoder för partnervåld och godkändes för implementering i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet.

Nu har Södertälje kommuns relationsvåldscenter deltagit i ett pilotprojekt där man prövat Kriminalvårdens behandlingsprogram för våldsutövare och upplever att programmet Predov gör skillnad.

– De klienter som genomgått programmet har tyckt att det varit väldigt bra och vi kommer att fortsätta i höst, säger behandlaren på relationsvåldscentret, Pernilla Gullerström på kommunens hemsida.

Bild: Kriminalvården

Predov vänder sig till klienter som är dömda för att ha utövat våld mot närstående personer och är framtagen för klienter som bedömts för återfall i relationsvåld.

Programmet har fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling. Till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering och kommunikation samt konflikt- och problemlösning. Vid behov adresseras även användning av alkohol och narkotika. Det riktar sig till alla nära relationer, inte bara partnervåld.