Ny studie bekräftar: Vaccinet skyddar mot deltavarianten

Nu rapporterar flera medier om att en ny studie som publicerats i New England Journal of Medicine Studien bekräftar att två doser av Pfizers och Astras covidvaccin skyddar bra mot den smittsamma deltavarianten. Däremot är den inte lika effektiva som mot alfavarianten. 

Två doser av vaccinet skyddar gott, men har man bara hunnit få en dos är skyddet svagare mot deltavarianten. Public Health England presenterade redan i slutet av maj slutsatser som nu styrks av nya studieresultaten.

– Endast en måttlig skillnad i vaccinens effektivitet mot deltavarianten har noterats jämfört med mot alfavarianten, efter två doser”, skriver forskarna från Public Health England i studien.

Två doser av Pfizers vaccin skyddar till 88 procent och två doser av Astras vaccinet skyddar till 67 procent mot delta, rapporterar flera medier.