Kommuen varnar “Risk för algblomning vid Taxingebadet”

Bild: Nykvarns kommun

Nykvarns kommun meddelar att miljöavdelningen fått en varning på att det finns en hög risk för algblomning vid Taxingebadet. Undvik att bada när vattnet är grynigt eller grumligt av alger.

Det har indikerats för höga halter av Cyanobakterier, men att det i nuläget inte är risk för människors hälsa att bada. Däremot bör allmänheten vara observanta, meddelar Nykvarns kommun.

Extrem hög algblomning

– När det är varmt under en längre period ökar risken för algblomning, och det är det vi kan se har hänt vid Taxingebadet nu. Det är inte farligt att bada, men du bör vara observant på om vattnet ser förändrat ut jämfört med förra gången du badade, säger Miljöinspektör Amanda Vitalisson på Nykvarn kommuns hemsida.

Exempel på hur det kan se ut i vattnet vid algblomning. Bild: Länsstyrelsen

I nuläget är det endast vid Taxingebadet som det indikeras hög risk för algblomning. Skulle en konstaterad algblomning uppstå så kommer kommunen i god tid sätt upp skyltar för att varna badare.

Nykvarns kommun uppmanar alla badare vid Taxingebadet att vara uppmärksamma när de badar och vara observanta på ovanliga förändringar i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller rikligt med blågrönalger, skriver Nykvarns kommun på sin hemsida. 

Döda fiskar vid Järna och Trosa ”Kan bero på algblomningen”