Hund smittades av Covid-19

För första gången sedan Covid-19 bröt ut har det nu upptäckts hos en svensk hund.

Hunden som påvisats bära på SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, behandlades på djursjukhuset Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) där hunden undersöktes och behandlades på grund av luftvägssymptom.

Det gjordes efter att personer som tagit hand om hunden, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19, uppger myndigheten.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för SARS-CoV-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl i ett pressmeddelande.

Den glada nyheten är att symtomen var kortvariga och hunden nu tillfrisknat.