Diplomeringsceremoni i närvaro av Drottning Silvia för Södertälje kommuns 21 nyexaminerade undersköterskor

H.M. Drottning Silvia. Bild: Kungahuset

Södertälje kommun förstärker äldreomsorgen – 21 nyexaminerade undersköterskor.

Det var i juni som äldreomsorgen i Södertälje förstärktes med 21 diplomerade undersköterskor från Sophiahemmets Högskola där utbildningens fokus är stödjande och lindrande demensvård. Anställningen av undersköterskorna, som specialiserat sig inom Specialisering i demensvård för undersköterskor, är ett steg i rätt riktning för att utveckla demensvården i Södertälje.

Här vill Södertälje kommun, tillsammans med undersköterskorna från Silviasystrar, utveckla demensteamet till ett multiprofessionellt nätverk där olika yrkeskategorier som är specialiserade inom demens ingår, skriver kommunen på sin hemsida.

– Förra året var det även en eller flera biståndshandläggare från Södertälje som gick kurs/utbildning i demenskunskap via Sophiahemmet Högskola och fick titeln biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet, säger Maria Tannemyr koordinator på Sophiahemmet

Drottning Silvia delar ut silverfärgade brosch till alla examinerade Silviasystrar.

Äldreomsorgen i kommen får en fördjupande kompetensen inom demensvård och bättre förutsättningar att möta brukaren som befinner sig i sjukdom. För Södertälje kommun är det viktig att Södertäljeborna känner sig trygga med äldreomsorgen och att det finns rätt hjälp att få för den som drabbas av demenssjukdom.

– Pandemin har gjort att Silviahemmet inte haft årlig broschutdelning, men nu planerar vi en diplomeringsceremoni i september i närvaro av H.M. Drottning Silvia, berättar Maria Tannemyr till Telgenytt.