Ytterligare anpassningar – Nu slopas kvadratmeterbegränsning

Smittskyddsåtgärderna för nivå 2 genomfördes den 15 juli där bland annat kvadratmeterbegränsning tas bort.

Fram till en 15 juli har vi 5 819 904 personer vaccinerats i Sverige med dos ett, varav 3 716 260 har fått dos två. I takt med att allt fler vaccineras så fortsätter regeringen slopa all fler begränsningar som planerat.

– Det är positivt att vi kan lätta på restriktionerna ännu mer, men umgås gärna utomhus så mycket som möjligt i sommar och tänk på att fortsätta hålla avstånd till andra och att undvika trängsel, säger statsepidemiologen Anders Tegnell på FHM hemsida.

Anders Tegnell. Foto: Folkhälsomyndighten

Kvadratmeterbegränsning har bland annat begränsat gym, butiker, nöjesparker eller djurparker om hur många personer som får vistas samtidigt.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer, skriver FHM på hemsidan. Detta gäller både inom- och utomhus.

Nu slopas begränsningen, men FHM meddelar att verksamheterna och den enskilde individen fortfarande bär på ett ansvar att undvika trängsel och se till att håll avstånd till varandra.