Stort intresse för exploatering i Pershagen

Bild: Google Maps

Nu vill Södertälje kommun utveckla Pershagen, ett av Södertäljes mest attraktiva platser att bo på. 

I Pershagen råder ett stort intresse för exploatering. Ett naturnära område med närhet till grönska, promenadstråk, badplatser, naturreservat, kollektivtrafik och E4 ses som ett strategiskt utbyggnadsområde enligt Södertälje kommuns översiktsplan.

Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje har gemensamt fått uppdragen att ta fram en utredning och en exploateringsstudie för området.

Fördjupade studier har genomförts, den första studien gjordes redan 2015, och nu går Södertälje kommun vidare med fördjupningen.

Naturreservatet Öbacken-Bränninge i Pershagen. Bild: Södertälje kommun

Syftet med förstudien och utredningen av naturreservatet är för att kunna utveckla Pershagen på ett sätt för att bevara naturmark och utreda lämpliga platser för bebyggelse av skolor, äldreboende och bostäder, informerar kommunen på sin hemsida.