Ny lag: Skönhetsingrepp och injektionsbehandlingar får endast utföras av sjukvårdspersonal

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av läkare, tandläkare och sjuksköterskor från och med den 1 juli meddelar IVO, inspektion för vård och omsorg.

Den nya lagen innebär bland annat att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar måste anmäla sin verksamhet IVO där ett kompetenskrav utförs för den som utför behandlingarna.

Verksamheter som anmäler sin verksamhet till IVO är skyldiga att tydligt informera om samtyckte och betänktid. Samt att kontrollera att den som får behandlingen inte är minderåring.

Verksamheten är även skyldig att ha patientförsäkring och att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO, skrivs det i ett pressmeddelande.

En tanke om “Ny lag: Skönhetsingrepp och injektionsbehandlingar får endast utföras av sjukvårdspersonal

  1. Pingback: Nu ska alla estetiska behandlingar och ingrepp rapporteras till kommunen – Telgenytt

Comments are closed.