Ny lag tillämpad – Nu är det straffbart att utöva våld inför barn “Inte en dag försent”

Nu riskerar de som utövar våld inför barn att få stränga fängelsestraff.

I Sverige lever fler än 200 000 barn i ett hem där de bevittnar brott inom familjen. Att ett barn bevittnar brott inom familjen kan få förödande konsekvenser för.

Därför föreslog Regeringen i mars att det ett nytt brott skulle införas, barnfridsbrott. Barnfridsbrottet gör det olagligt att utöva våld och andra kriminella handlingar inför barn såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Flera kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har kämpat väldigt länge för att få lagen tillämpad och 1 juli 2021 klubbades nya lagen igenom vilket skapat enorm glädje runt om landet.

På social medier har det bland annat skrivits “Äntligen” och “inte en dag för sent”.

Justitieminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet. Bild: Sveriges Regering

– Alltför många barn tvingas att växa upp med att se eller höra en förälder slå eller hota den andre föräldern. Det är inte acceptabelt och ett problem som vi måste göra något åt, sa justitie- och migrationsministern Morgan Johansson, tidigare iår.

Straffet är fängelse i högst två år. Grovt barnfridsbrott döms till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år, informerade regeringen.