Besöksförbudet på sjukhusen upphör

Nu upphör allmänna besöksförbudet vid sjukhus och vårdverksamheter i Region Stockholm.
Det som gäller nu är att varje vårdinrättning bestämmer sina egna besöksregler och restriktioner.

– Under sommaren rekommenderar vi att vårdgivare begränsar besöken utifrån verksamhetens förutsättningar, säger Elda Sparrelid till svt, chefläkare i Region Stockholm.