FHM: Låg smittspridning väntas i sommar

Nya indikationer pekar på att smittspridningen av Covid-19 förväntas vara låg under sommaren, men att det vänder i slutet av augusti och får en mer spridning till hösten. Risken att viruset får lokala utbrott är fortfarande aktuellt och för att kunna återgå till det normala krävs en högre vaccinationstäckning.

– En hög vaccinationstäckning är central för att återgå till ett normalläge där befolkningens kontakter är som innan pandemin. Men det är också viktigt att alla fortsätter att följa gällande regelverk, råd och rekommendationer nu under sommaren för att smittspridningen inte ska öka, säger generaldirektör Johan Carlson.

Skulle sådana utbrott ske kan vissa smittskyddsåtgärder behöva anpassas regionalt eller lokalt för att minska risken för vidare smittspridning, skriver FHM på sim hemsida