EXTRA: Polisen har rätt att bötfälla de som spelar för hög och störande musik

Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik samt för den som kör vattenskoter på ett störande sätt. Den nya lagen börjar gälla från och med den 1 juli.

Det aktuella brottet är förargelseväckande beteende. Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu utvidgas alltså möjligheten.

Bild: Polisen

Det innebär också att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen.

Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter.

  • Boten för buskörning med vattenskoter blir 1 500 kronor.
  • Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor.

– Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh.