Utrikesfödda är mer villiga att vaccinera sig

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan för vaccination mot covid-19 är hög i Sverige bland invånare födda i annat land, skriver FHM på sin hemsida.

I en enkätundersökning, där 1443 personer deltog, som Folkhälsomyndigheten utfört visart att tre fjärdedelar av de tillfrågade att de antingen planerar att vaccinera sig eller att de redan har vaccinerat sig.

Enkäten var huvudsakligen fokuserad på deltagare i Sverige som är födda utanför EU/EES.

– Det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så hög. Men det är fortsatt viktigt att se till att trösklarna för att vaccinera sig är så låga som möjligt och att till gängligheten till vaccin är hög, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det största anledningen till att inte vilja vaccinera sig var bland annat oron för biverkningar och att det önskas mer information om vaccinet. Orsaken till att vilja vaccinera sig var däremot att man vill skydda sig själv eller andra från sjukdomen och att dem önskar att återgå till det normala.