Södertälje sjukhus drabbat av dataintrång

Det var i januari i år som Södertälje sjukhus upptäckte att en anställd öppnat journaler utan tillåtelse eller en godkänd anledning.

Det var i samband med en loggkontroll i patientjournalsystemet, Take Care, som sjukhuset uppmärksammat att en medarbetare vid en tidpunkten öppnat journaler utan tillåtelse och utan en godkänd anledning. Södertälje sjukhus var snabba med att upptäcka intrånget och informerade att medarbetaren inte länge jobbar kvar på sjukhuset.

Enligt uppgifter till lt, ska intrånget vara väldigt omfattande, men har inte någon information om vad syftet var med intrånget. Polisen är förtegen om ärendet och har just nu inte avslöjat hur många som är drabbade då den misstänkta personen inte är förhörd än.

Händelsen anmäldes till Polismyndigheten som rubricerade brottsärendet till misstanke om dataintrång och en anmälan om personuppgiftsincident har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten, skrev Södertälje sjukhus på sin hemsida.