Nu kan gravida boka tid för vaccination mot covid-19 “Utan riskfaktorer”

Nu kan gravida och som är födda 1986 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19.

Gravida från den trettonde graviditetsveckan kan nu utan riskfaktorer vaccinera sig efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, precis som andra inom allmänhetens vaccination, skriver FHM.

Är man gravid och har haft bekräftad covid-19, före eller under graviditeten, har man som regel utvecklat någon grad av immunförsvar och har därmed ett visst skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Även då rekommenderas vaccination för den som är gravid, precis som för andra som varit sjuka i covid-19, informeras det på FHMs hemsida.

Appen Alltid öppet är nu öppen för bokningar för gravida med rätt ålder inne.