En festlokal, en förening och två restauranger får anmärkningar

Första helgen efter regeringens beslut om förlängda öppettider slutade med att en festlokal i Weda, en förening i Ronna och två restauranger i centrala Södertälje anmärks och prickas efter polisens trängselkontroller den första helgen i juni.

Festvåningen i Weda tilldelas böter på 75.000 efter att ett 20-tal gäster dansat utanför när polisen kom dit skriver lt. Föreningen i Ronna har fått ett hot om vite på 10.000 kronor eftersom att de haft öppet längre än tillåtet.

Den ena restaurangen i central Södertälje få böter på 10 000 kronor efter att att miljökontoret fastställt att det varit för kort avstånd mellan borden, både inomhus och på uteserveringen. Samt att det suttit flera än 4 personer vid ett bord när polisen genomförde trängselkontroller. Den andra restaurangen får en varning efter att miljökontoret inte ansett att de uppfyller kraven för smittskyddsåtgärder.