Trafikstopp vid Moraberg i riktning mot Nyköping

Bild: Trafikverket

En lastbil har fått fårdonshaveri och står still i vägren mellan av och påfarten.

Tillfälliga begränsningar, vägrenen är tillfälligt blockerad och ett körfält är blockerat.

Bild: Trafikverket