Elof Hansjons (S) om studenternas firande “Vi har en pågående pandemi”

Förra veckans studentfirande på Dalparken skapade både ilska och frustration och reaktioner kom från alla möjliga håll. En av dessa som reagerade hårt på studenternas firandet, som fick medhåll från många, var Elof Hansjons (S), kommunalråd i Södertälje kommun.

Som utbildningsnämndens ordförande, vad tycker du om studenternas beteende på Dalparken?

Jag tycker att de gjorde fel. Jag förstår att man vill fira och ha roligt, men vi har en pågående pandemi som sätter gränser. Det är inte roligt, men vi måste förhålla oss till det.

Dalparken var och är en olämplig plats för ett oorganiserat alternativt firande. Det är förkastligt att ingen som genomförde detta tog ansvar för att städa upp, förhindra fyrverkerianvändning och att skydda lekplatsen.

Hur tror du att detta planerades och genomfördes av studenterna?

Det vill inte jag spekulera i. Däremot vill jag att den som sitter på kunskaper om detta delar med sig av info om hur det gick till så att vi kan förhindra liknande händelser i framtiden.

Tycker du att föräldrarna borde ta ett större ansvar?

Ja, även om studenter generellt är myndiga så förväntar jag mig att föräldrar tar ett huvudansvar för att deras barn följer de regler som skolan bestämmer. I detta fall kunde man som förälder varit tydliga med att familjen står och möter upp eleverna där skolan har bestämt.

Enligt en insändare som skickades till Telgenytt.se skrevs det att vissa lärare kände till planerna om ett firande på Dalparken. Har ni fått några liknande uppgifter? Och Anser du att lärare borde ta ett större ansvar?

Lärare jobbar stenhårt under maj och början av juni. De sliter för att eleverna ska bli klara inför betygssättning och samtidigt är de med och förbereder skolavslutning och student. De ska inte behöva utöka sin arbetsbörda med något så självklart som att följa upp att elever dyker upp på sitt studentfirande.

Lärarna, tillsammans med de flesta av studenterna, arrangerade ett anpassat och av många uppskattat firande vid Wendela Hebbe/Torekäll. Ansvaret för att frångå arrangemanget och skapa ett parallellt firande faller inte alls på våra lärare, oavsett om en och annat noterat rykten.

Elof Hansjon (S)

Du skriver i din insändare:

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns ett stort antal skolor att välja på. Har man gjort valet att gå på Södertälje kommuns kommunala gymnasieskolor förväntar jag mig att man håller sig till de regler och arrangemang som lärare och skolledning sätter upp.

Vi anser självklart att beteendet inte ok, oavsett vilken skola man gå i.

Vad var det för regler som skilde Södertäljes gymnasieskolors och andra skolor runt ex Stockholms län? Hade skolan satt upp egna regler eller följde man de allmänna restriktionerna som rekommenderades av regering och folkhälsomyndighet?

Min bild är att alla kommuner och skolor i regionen har haft relativt likartade studentfiranden och i grunden samma pandemirestriktioner att förhålla sig till, men det måste också anpassas lokalt. I Täljegymnasiets fall ligger man till exempel precis bredvid Södertälje sjukhus, och där kan vi inte riskera ett trafikkaos mitt under en pågående pandemi.

Nu i efterhand, hade det varit bättre med studentflak så att klasserna höll sig till varandra än att blandas med andra? 

Jag hör till dem som i normalfallet gillar studentflaken trots att det kan gå livat till. Jag hade gärna tillåtit det om det inte var för att gällande restriktioner i samhället satte stopp.

Vid olika offentliga sammankomster såsom, restauranger, fotbollsmatcher, begravningar och bröllop så har polis och Södertälje kommun varit noga med att ha ordning och reda med funktioner och krävt ett stort ansvar från arrangörer.

Fanns det funktionärer som såg till att restriktionerna hölls i skolorna i Södertälje?

Kring det organiserade studentfirandet vid Wendela Hebbe/Torekäll fanns det en stor organisation som förberetts i samarbete med polisen. Det oorganiserade studentfirandet i Dalparken saknade helt funktionärer, vad jag vet. Konsekvensen blev tyvärr att ingen där tog ansvar för bland annat omfattande nedskräpning, vilket har upprört många Södertäljebor.

Har ni någon strategi för att förebygga att något likande händer igen?

Vi har sedan många år ett samarbete mellan polisen och kommunen kring studentfirandet. Vi har tidigare bland annat förbjudit alkohol på flaken och organiserat utspringet med fler väktare. Vi kommer naturligtvis utöka organisationen och arbetet inför kommande år. Vi hade hellre lagt resurserna på att utveckla undervisningen och att göra firandet trevligt och livfullt, men det är oacceptabelt att ha stora oorganiserade tillställningar i en av våra parker. Södertäljeborna blir med all rätta förbannade och då behöver vi förhindra att så sker.

Detta beteende är tyvärr ett hot mot både det gemensamma studentfirandet som är en självklarhet i alla skolor och mot ett firande av studenten i det offentliga rummet. Om människor i allmänhet ska acceptera studentfiranden måste de ske utifrån regler och begränsningar.