Här blir det en ny cykelväg “Viktigt att komma överens med alla”

Arkivbild: Tage Gripenstam (C), ordförande i tekniska nämnden.

Södertälje kommun har under en längre period velat ordna en cykelväg mellan Lina och Enhörna, men planerna har sinkats på grund av att Trafikverket äger marken. Trafikverket ser det inte som en prioriterad fråga och därför valt att inte lägga tyngre vikt på frågan.

Enligt nya uppgifter har arbetet fått en annan riktig då Södertälje kommunen vill bygga cykelbanan själva.

– Det hänger mycket på att vi kan bli överens med alla. I bästa fall kommer vi ytterligare lite längre med cykelvägen, mot Naturskolan samt Malmsjön med badplatserna. Det här är ju inte bara för Enhörna utan för verksamheter längs vägen, säger Tage Gripenstam till Lt.

Vägen vid gamla Malmsjön. Bild: Google street view