Besvikelse och frustration över planer på nedläggning av finskaklasser ”Oerhört viktigt att klasserna inte läggs ner”

Stålhamraskolan. Bild: Södertälje kommun.

Ett möte mellan föräldrar, rektor, lärare och representanter från utbildningskontoret hölls den 24 maj där kommunen skulle presentera hur undervisningen på Stålhamraskolan skulle gå till. Men enligt Jenna Laakso, förälder på Stålhamraskolan, var mötet inte alls tillfredställande.

– Det var så mycket som vi inte fick svar på, inte alls ett tillfredställande möte, berättar hon för Telgenytt.

Frågan handläggs som, redovisning av beslutsunderlaget för nedläggning, i utbildningsnämnden, den 17:e juni av ansvariga politiker som sammanträder och diskutera frågan.
Beslut har ännu inte fattats, men det har skapat frustration och känsla av hjälplöshet från föräldrarnas sida som anser att det inte gått rätt till.

Jenna Laakso och Rickard Lommi valde Stålhamraskolan enbart för att barnen ska gå i finska klasser.

– Det har inte gått rätt till enligt minoritetslagen. Det har hållits ett samråd, men inte för alla sverigefinländare som detta kan tänkas beröra och varken vi eller barnen har fått inflytande i frågan. Vi ska vara delaktiga i frågan, men vi har haft svårt att få svar från någon, varken skolan eller kommunen.

Realistpartiets ledamot, Harri Salminen, motsätter sig en nedläggning av Stålhamraskolans finska klasser och menar att ett stort misstag bågås om klasserna läggs ner.

Harri Salminen, ledamot i Realistpartiet

– Finska språket skyddas både av minoritetslagen, språklagen och av olika konventioner. Jag gick själv i finsk skola i Göteborg en gång i tiden och det var helt avgörande för att jag inte tappade språket i unga år. Det är oerhört viktigt att klasserna blir kvar. Försvinner klasserna nu så lägger vi in en motion om återupprättande, säger Harri Salminen från Realistpartiet.

Det har hittills lyckas samla in över 600 namn för att behålla finskaklasserna och fler verkar ansluta sig. Södertälje ett finskt förvaltningsområde, vilket medför ytterligare skyldigheter att skydda språket menar Harri Salminen.

– Jag och andra föräldrar placerade våra barn på Stålhamraskolan, enbart på grund av finskaklasserna som erbjudits, säger Jenna till Telgenytt.

Telgenytt har varit i kontakt med Rekorn, Mete Nordin, på Stålhamraskolan och meddelar att de senaste åren funnits ett kraftigt vikande intresse för att gå i finsk klass.

– Ett samrådsmöte hölls den 24 maj med föräldrar, samordnare från finskförvaltning, lärare, skolledning, verksamhetschef från utbildningskontoret, media och kommunikations enheten deltog. Men inget beslut är fattat, detta fattas av nämnden, säger Meta Nordin till Telgenytt

Men föräldrar från Stålhamraskolan har andra uppfattningar.

– Jag inte tror att dom tar med några andra aspekter i beslutet. Enligt dom flesta så har rektorn den största delen i beslutet och sedan ska skolan bara få ok från nämnden, säger Jenna Laakso.

Stålhamraskolan. Bild: Södertälje kommun.