Regionala rekommendationer upphör efter 13 juni

Antalet fall av Covid-19 och antalet patienter som är så sjuka att de behöver sjukvård minskar. De särskilda rekommendationer som funnits sedan 29 oktober upphör att gälla 13 juni, informerar Stockholm region

De regionala särskilda rekommendationer med anledning av covid-19 som funnits för Stockholms län sedan 29 oktober upphör att gälla efter den 13 juni.

– Vi kommer att upphöra med regionala rekommendationer för Stockholms län, efter den 13 juni. Men det är fortfarande mycket viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer, säger Maria Rotzén-Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Följande råd, för både den som fått vaccin och den som ännu inte fått erbjudande om vaccination, gäller fram till 1 juli.

  • Hålla 2 meters avstånd
  • Undvika trängsel
  • Tvätta och sprita händerna noga
  • Stanna hemma vid symptom
  • Arbeta hemifrån
  • Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet