Parkeringsförbud vid Mälarbadet “Ny parkering ca 600 meter bort”

Södertälje kommun har lagt upp skyltar med parkeringsförbud längs med Mälarbadsvägen eftersom parkerade bilar hindrar framkomligheten för räddningstjänstfordon, meddelar kommunen.

För att kompensera de borttagna parkeringsplatserna, har Södertälje kommun beslutat att bygga en tillfällig parkering och en gångbana längs med Mälarbadsvägen, som ska leda mellan en iordninggjord parkeringsyta och Mälarbadet.

Karta över området

Den nya parkeringen kommer att placeras vid ragnhildsborgsbacken och här kommer det byggas en gångväg, som är cirka 600 meter lång och leder ner till Mälarbadet. Gångvägen kommer vara 1,5 meter bred och byggs längs med vägen.

Den provisoriska gångbanan börjar byggas denna vecka och förväntas bli klar i slutet på vecka 24, informerar kommuen.