Långa väntetid för passbokning “Behovet och viljan att resa ökar”

Du som vill ansöka om pass inför sommarens resa, kan även boka tid för pass i andra delar av Sverige. Ska du inte resa i närtid kan du gärna vänta med din passbokning till efter högsäsongen.

Kötiderna är nu långa i Stockholms län för att boka tid för ansökan om pass inför sommarresan. Alla passexpeditioner gör allt de kan för att möta behovet av bokningsbara tider. Tiderna släpps löpande i länet, men innan restriktionerna lättar är det svårt att möta inflödet med ansökningar om pass, säger Sandra Karman regional samordnare för pass.

På grund av pandemin hade region Stockholm i slutet av mars, utfärdat cirka 45 procent färre (motsvarar cirka 270 000) pass jämfört med förgående år. Då informerade polisen medborgare i Stockholms län och på Gotland att söka pass och nationellt id-kort i god tid om de ska resa under 2021, för att slippa långa väntetider.

– Nu i juni ser vi att läget är förändrat, där många av tiderna i Stockholms län har blivit uppbokade, dels i takt med att behovet och viljan att resa ökar och fler blir vaccinerade, dels efter vår externa informationssatsning i april. Nationellt kan man se att det ökade flödet främst är i storstadsregionerna, säger Sandra Karman.                   

Under våren har två stationer öppnat upp för utlämning av pass; på Vällingby polisstation och Södermalm polisstation. Det här menar Sandra Karman har god inverkan på regionens passhantering:

– Internt innebär det en lättnad då vi får en större spridning i regionen var medborgarna kan hämta ut pass. Då minskas även flödet på de expeditioner där vi tar emot ansökan, där de kan släppa fler bokningsbara tider om färre hämtar ut sina pass. Externt så är det självklart en bra service att medborgarna har fler expeditioner som urval kring var de vill hämta sitt pass.

Idag den 8 juni går en film ut i sociala medier där budskapen till medborgarna främst är att det är möjligt att boka tid för att ansöka om och hämta ut pass i hela Sverige, samt vänta med att ansöka om pass om de inte ska resa i närtid.

– Har du svårt att få en tid för ansökan om pass i Stockholms län uppmuntrar vi till att titta på närliggande regioner där det för närvarande inte är väntetider. Du kan också välja att hämta ut sin resehandling på någon av våra expeditioner även om du ansökt om den i en annan region, säger Sandra Karman.