Jätteskutt för Södertälje i indexmätning “Bra kommun att vara företagare i”

2019 tillsattes en särskild styrgrupp för att förstärka och tydliggöra arbetet mellan kommun och företag. Där sitter Tage Gripenstam (C) som ordförande och har till uppgift att hålla ihop och driva arbetet. Ett arbete som mäts och rapporteras från Småföretagarnas Riksförbund. Ett index som visade en studie över omfattande skillnader i företagandets villkor mellan Sveriges 290 kommuner. Denna stuide placerades Södertälje Kommun på plats 238.

I år, 2021, fick Tage Gripenstam och styrgruppen ett redigt kvitto på att det går åt rätt håll och att det görs ett fantastiskt arbete. Småföretagarnas Riksförbund placerade Södertälje på plats 138. På bara ett år passerade Södertälje 100 andra kommuner, fantastiska siffror.

– Spännande att Södertälje kommun gör ett rejält lyft i Småföretagarindex 2021. Särskilt kul att det är Småföretagens förutsättningar som mäts, som ofta hamnar i skuggan av våra stora industrier, säger Tage Gripenstam till Telgenytt.

– Företagen är viktiga av många anledningar, de bidrar med utvecklingen av kommunen, skapar fler jobb och står för en stor del av finansieringen av välfärden. Utan ett fungerande och välmående näringsliv mår inte ett samhälle bra. Så självklart är det viktigt och prioriterat att arbeta med att ständigt förbättra företagsklimatet, säger Ordförande Tage Gripenstam.

För att stimulera, följa upp och ta initiativ så har styrgruppen den rollen som stöd åt kommunstyrelsens nyantagna Näringslivsstrategi. Arbetet handlar om att förverkliga Näringslivsstrategin och alla är inblandade från skola, miljökontor, samhällsbyggnadskontor till kommunala bolag. Väldigt viktigt är det att möta företagen på många olika sätt, i aktuella ärenden men också i olika företagsmöten för en ständig dialog för att höra hur företagen mår men också få veta vad de förväntar sig av kommunen.

Enligt Tage så är det väldigt intressant sättet de mäter på. Det visar att Södertälje kommun är en bra kommun att vara företagare i och att vi är lyckligt lottade som kan erbjuda en bra plats att driva sitt företag på.

Efter att kommunen återgick till namnet Näringslivsenheten och lämnat Destinations Södertälje som begrepp har det skickat en bra signal till företagen där det tydligt visat vart man riktar fokus.

– Vi ser fortsatt utmaningar i att förbättra vårt företagsklimat i mötet mellan kommun och företag, men mätningen bekräftar att vi är på rätt väg, säger Tage Gripenstam