Det kommunala stödpaketet till näringslivet upphör till årsskiftet.

Stödpaketet för det lokala näringslivet upphör efter årsskiftet, men några stöd upphörde redan 31 maj. Insatser som blir kvar året ut är bland annat gratis parkering på vissa parkeringar i centrum, kostnadsfri markupplåtelse för uteservering och stödlinje för företag.

Stöd som blir kvar till och med den 31 december 2021

  • Två timmars gratis parkering i Södertälje centrum på p-platserna: Torekällskolan (gamla ABF), Tom Tits och Centralstationen.
  • Hyresrabatt för de som hyr från Telgebostäder.
  • Kostnadsfri markupplåtelse för uteservering/varuförsäljning utanför butik.
  • Stödlinje för företag.

Stöd som upphör från och med den 31 maj

  • För företag som sökte anstånd (senarelagd betalning) för avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning och viss kommunal tillsynsverksamhet.
  • Företag som ansöka om anstånd med hyresbetalning och hyresrabatt. Gäller företag som har Telge bostäder, Telge Hovsjö eller Telge Fastigheter som hyresvärd.
  • Påskyndade utbetalningar från kommunen till leverantörer från och med den 31 maj.

Fortfarande kan företag ansöka om anstånd, men det sker en individuell bedömning för varje enskilt fall, meddelar kommuen.