Chockande statistik “Flest dödskjutningar av alla länder i Europa”

Brottsförebyggande rådets nya rapport sänder chockvågor genom landet.

Bara några dagar efter det uppmärksammade mordet på en 39-årig flerbarnspappa så släppte Brottsförebyggande rådet en rapport där Sverige pekas ut som de land med flest dödsskjutningar.

Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men i de flesta andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. Det visar en ny rapport från Brå som gjort en europeisk jämförelse av det dödliga skjutvapenvåldet.

I frågan om dödligt våld med skjutvapen ligger Sverige idag mycket högt i den europeiska rangordningen, med omkring 4 avlidna per miljon invånare. Europas genomsnitt motsvarar cirka 1,6 avlidna per miljon invånare. Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige.

Den största skillnaden mellan Sverige och övriga Europa avser dödligt våld med skjutvapen mot 20–29 åringar, det är i princip enbart inom denna åldersgrupp som den svenska ökningen har ägt rum. Dödsskjutningar och det dödliga våldet med skjutvapen riktas sker sällan mot kvinnor och mot personer under 20 år, enligt rapporten.

– Det handlar exempelvis om illegala drogmarknader, kriminella gäng eller lågt förtroende för polisen i vissa områden. Men sådana riskfaktorer finns även i vissa andra europeiska länder, utan att dessa länder haft samma utveckling av det dödliga skjutvapenvåldet som vi haft i Sverige, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå.

Även om själva upptakten till utvecklingen i Sverige är svår att förklara, är det kartlagt att våldet kan eskalera genom en slags smittoeffekter där en skjutning tenderar att utlösa en annan. Det blir allt lättare att ta till vapen och man använder våld både offensivt och för att försvara sig.

Ökningen är samtidigt tydligt avgränsad till unga män i kriminella miljöer och inom utsatta områden. Dem familjerelaterade dödsskjutningar har däremot minskat i Sverige, liksom dödligt våld med andra metoder än skjutvapen.

Det är många regeringar underlåtenhet genom åren som gjort att vi har hamnat i det här läget, men att det är den sittande regeringen som nu måste visa handlingskraft, säger Ann Tiberg, politisk kommentator