Södertälje sjukhus riskerar dryga böter!

Södertälje sjukhus riskerar att få betala vite på 300 000 kronor, enligt tidningen Arbetarskydd. Detta efter att ett stort antal anställda på en avdelningen varit sjuka i Covid-19.

Sjukhusledningen i Södertälje medger att det har funnits brister i hur kontakten mellan personal har organiserats. Skyddsombudet har också framfört att det finns en smittrisk i vissa situationer där personal hanterar skyddsutrustning eller hjälper patienter på toaletten.

Arbetsmiljöverket har även sett brister i tillsynen när lyftar används och menar att personalen inte fått tillräcklig information om de risker som de kan utsättas för när de hanterar utrustningen.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Södertälje sjukhus kartlägger smittrisken och att en rapport ska vara inlämnad och klar senast den 15 november.